Učitelka REIKI a KARUNAKI v přímé
linii Velmistra Dr. Pes. Ladislava Hodka
reiki-kurzy.cz › Fenomén Reiki

Fenomén Reiki

Reiki léčí člověka komplexním způsobem. Poskytuje mu pohled na sebe samého, čímž je možné konstatovat, že léčí nejen tělo, ale i duši a mysl - osobnost člověka. Mnohé nemoci se dají vyléčit, ale nedá se vyléčit každý člověk a v tom je právě klíč k porozumění Univerzálních zákonů Vesmíru.

Reiki je oblíbenou přírodní léčebnou metodou, kterou objevil Dr. Mikao Usui ve starých tibetských spisech. Reiki je Univerzální energie, která se někdy překládá jako bezpodmínečná LÁSKA. Metoda, ke které Usui dospěl, dosahuje v současnosti světové popularity. Předností této metody zasvěcení-naladění je, že nepředpokládá žádné bioterapeutické schopnosti uchazeče. Učitel-Mistr Reiki předává tuto schopnost účastníkům kurzu takzvaným zasvěcením-iniciací. Reiki není žádným náboženským sdružením, sektou nebo ekonomickou skupinou.

Při činnosti zasvěcování pracuji originálním systémem Usui metody. Jedná se o čtyřfázové naladění, což prakticky znamená, že postupně zvýším zasvěcovanému schopnost vyzařovat ze sebe energii přes čakry na rukách, současně otevřu čakry na nohách pro odvod negativních energií do země, dále působím na nervové dráhy, smyslové orgány a hemisféry mozku. Po naladění do prvního stupně Reiki je žák schopen provádět kontaktní léčení skrze auru, aktivizují se čakry na těle léčeného a tím i energetické dráhy - meridiány.

Ve druhém stupni zasvěcení získává absolvent kurzu schopnost léčit na dálku, tj. bez přímého fyzického kontaktu s léčenou osobou. K tomuto využívá tří symbolů - dochází tedy k překonávání prostoru a času. Zlepšuje se intuice.

Třetí stupeň je nazýván mistrovský. V tomto stupni je vyučována široká škála technik, je umožněna práce i s regresní terapií. V dalších stupních (4. a 5.st.) se při léčení využívají i meziplanetární energie, čímž se zvyšuje efektivita léčení.

S každou iniciací přichází kvantový skok v duchovním růstu, překonáváme určitou dimenzionální úroveň. Mnozí přicházejí na semináře ne za účelem léčení, ale právě pro svůj duchovní růst s čímž souvisí čištění karmy jak osobní tak rodové.

Využijte, absolvováním seminářů reiki, jedinečné příležitosti vyslat Universu svobodně a dobrovolně signál, že jste připraveni řešit své problémy. Buďte zodpovědní a odvážní. Své semináře pořádám oficiálně pod záštitou slovenské Asociace REIKI a na lektorskou činnost jsem byla připravována 8 let osobně DrPesc. Ladislavem Hodkem.

Moderní fyzika dokazuje, že svět a všechny jevy okolo nás, viditelné i neviditelné jsou energie a vibrace, které vzájemně reagují. Nejsilnější energie, která existuje je LÁSKA a proto je schopna přetvářet svět… Veškeré války světa můžeme rozbít skrze mír ve svém srdci…

KONTAKT

tel: +420 602 957 420
e-mail: moravcova.reiki@centrum.cz

MÍSTO KONÁNÍ KURSŮ

PRAHA – Poradna zdraví, Mařákova 12, Praha 6-Dejvice