Učitelka REIKI a KARUNAKI v přímé
linii Velmistra Dr. Pes. Ladislava Hodka
reiki-kurzy.cz › Teorie o Karuna-Ki

Teorie o Karuna-Ki

Systém Karuna-Ki vyvinul v devadesátých letech minulého století William Rand, což je relativně nedávno. Symboly používané v Karuně se mu zobrazily v průběhu meditací, které ho pak také vedly při vývoji systému nazývaného KarunaKi. Harmonizující procesy byly vyvinuté a přizpůsobené praktickému použití po konzultacích s ostatními léčiteli. Energie používané v KarunaKi ve spolupráci s jednotlivými symboly, je možné považovat za nadstavbu čtyř základních Usuiho symbolů. Z hlediska poznatků je možné považovat energii za silnější už jen proto, že má zaobalující efekt a léčí nemocného a současně i léčitele.

Slovo Karuna se překládá jako „soucitný skutek". Otevírá nás, abychom blíže spolupracovali se všemi světelnými bytostmi, buď ve fyzické nebo duchovní sféře. Karuna je holistická (celostní), tj. léčí tělo, duši a mysl. Používá rozšířený, tzv. „transpersonální systém čaker", definující více energoinformačních center, než základních sedm. Zahrnuje spojení člověka s planetou Zemí a hvězdným systémem Universa. Karuna obsahuje 9 specializovaných symbolů, které se používají k intenzivní léčitelské práci ve třech stupních. Nezbytnou podmínkou k iniciaci do úrovně KarunaKi je absolvování 3. mistrovského stupně Reiki,tj. být iniciován na čtyři základní Usui symboly.

I.stupeň obsahuje 4 symboly. V základním stupni se působí pouze na srdeční a příčinnou čakru.

II.stupeň rozšiřuje základní 4 symboly o další 4 symboly, které se využívají pro léčení na úrovni kauzální čakry (vyšší příčinné čakry).

III.stupeň dosahuje mistrovství s využitím devátého mistrovského symbolu - spojení s archandělskými bytostmi.

Léčení v jednotlivých stupních má charakter kontaktu na jemnohmotná těla v návaznosti na hrubohmotné - fyzické tělo. 

Léčení systémem KarunaKi: 

  • zvyšuje schopnost samoléčby těla 
  • čistí a uvolňuje karmické bloky 
  • spojuje vyšší já s nižším já 
  • vytváří vyšší stav vědomého uvědomění 
  • léčí podvědomé postupy - pomáhá odhalovat cíle - zvyšuje kreativitu 
  • otevírá důvěru k životu, pomáhá léčit vztahy a poměry 
  • objasňuje duševní procesy - napomáhá léčit závislosti - tedy komplexně špatné návyky 
  • Karuna neřeší jen problémy hrubohmotného těla, ale současně s léčením řeší i problém příčiny nemocí v karmické rovině
  • překonává dimenzionální rozdílnost mezi léčeným a léčitelem v návaznosti k získané karmě 

Kurz I. a II. stupeň probíhá v jeden den. Absolvent získá na prvním kurzu KarunaKi hned dva stupně najednou a začíná pracovat okamžitě v rozsahu osmi nových symbolů. Zároveň obdrží mezinárodní certifikát pro I. a II. stupeň.

Cena za I. a II.stupeň činí Kč 11.000,-.

Kurz III. stupeň-Master probíhá samostatně. Absolvent získá iniciací devátý symbol KarunaKi=tibetský mistrovský symbol. Zároveň obdrží mezinárodní certifikát pro III. stupeň-Master a svůj vlastní set Velkých archandělských karet.

Cena za III.stupeň-Master činí Kč 15.000,-.

Kurzy KarunaKi pořádám také oficiálně pod záštitou slovenské Asociace REIKI. Na lektorskou činnost jsem byla zasvěcena tajemnicí slovenské Asociace REIKI paní PhDr. Annou Dufekovou, žákyní Velmistra DrPesc. Ladislava Hodka.

Veškeré materiály ke kurzům jsou identické s těmi, které předával svým žákům pan Ladislav Hodek, včetně využití jeho iniciačních rituálů. Vše probíhá v čisté linii Velmistra Hodka.

Těším se na všechny zájemce o vysokovibrační energie KarunaKi, kteří absolvováním kurzů přispějí svému zdraví, léčení druhých osob a čistění osobní i rodové karmy.

S láskou Eva Moravcová

reiki-kurzy.cz

KONTAKT

tel: +420 602 957 420
e-mail: moravcova.reiki@centrum.cz

MÍSTO KONÁNÍ KURSŮ

PRAHA – Poradna zdraví, Mařákova 12, Praha 6-Dejvice